Harta comunei Lopătari

    Comuna Lopătari este situată în partea de nord a judeţului Buzău la o altitudine medie de 505 m. Se învecinează în partea de nord cu limita judeţului Vrancea, la est cu comuna Mînzăleşti, la sud cu comunele Chiliile si Brăiesti, iar la vest cu cea mai mare comuna ca întindere din România, Gura Teghii.

    Denumirea localităţii, aşa cum a scris marele istoric Vasil Iorgulescu vine de la lopeţile confecţionate din lemn de către meştesugari locali pentru nevoile Curţii Domneşti şi pentru Mănăstirea Vintila Vodă în apropierea localităţii.


Descoperiri arheologice aparţinând Culturii Monteoru


   Existenţa unei populaţii stabile încă de acum 2 milenii pare posibilă, dar fiind faptul ca istoricii români menţionează în insemnările lor -Focurile nestinse-, Focul viu de astăzi, ce se află în punctul Smoleanu din satul Terca, sat component al comunei Lopătari.


    Localitatea a fost atestată documentar în anul 1579.


   Asezată în zona montană a judeţului Buzău, din Subcarpaţii Curburii, în depresiunea Lopătari, pe Valea Slănicului, afluent al Râului Buzău, relieful comunei este reprezentat de dealuri înalte, cu altitudini cuprinse între 400 si 1000 de metri, acoperite de verdele crud al pădurilor de foioase si în mică masură de conifere, oferind un cadru natural de excepţie.


    Comuna Lopătari este situată la o distanţă de 56 de kilometri de Municipiul Buzău, reprezentând o poarta de acces, prin reţeaua de drumuri forestiere către importante obiective turistice din Munţii Penteleu – 1772 metri, Munţi Siriului – 1663 metri, unde se află vestitul Lac al Vulturilor, la o înălţime de 1420 metri, şi de aici prin Pasul Tabla Buţii, către Munţii Ciucaş. Alte obiective turistice apropiate sunt: Focul Viu, Munţii Ivăneţu, Plaiurile Bisocii unde se gaseşte Mănăstirea Găvanu, Lacurile Bisocii, Rezervaţia de la Recea - şelarii, Masa lui Bucur si nu în ultimul rând Cârstul de Sare de la Meledic, cu lacurile Meledic si Peştera în Sare, a doua in lume ca lungime, dar şi o superbă stâncă în albia Râului Slănic, din epoca pliocena – Piatra Grunj.


    Suprafaţa comunei Lopătari este de 10332 ha, iar populaţia totală cu puţin peste 4836 locuitori.


    Din punct de vedere administrativ, comuna Lopătari cuprinde un număr de 11 sate, după cum urmează: 1. 1. Lopătari – satul ce reprezinta centrul administrativ. 2. Brebu 3. Săreni 4. Vârteju 5. Luncile 6. Terca 7. Ploştina 8. Plaiu Nucului 9. Fundata 10. Potecu 11. Pestriţu


    În comună există vechi tradiţii în prelucrarea obiectelor din lemn, de unde vine şi denumirea localităţi, lopătărenii fiind renumiti şi pentru păstrarea traditiilor; etno folclorice, rămase vii până în zilele noastre de milenii.


    Deasemenea în comuna Lopătari, se află una din cele mai importante oportuniţati de dezvoltare a turismului şi agroturismului din judeţul Buzău, localitatea reprezentând o punte de legătura între Muntii Buzăului si Plaiurile Bisocii, care i-au încantat pe marele pictor Nicolae Grigoresu şi vestitul istoric şi cărturar, îndragostit de meleagurile Buzoiene, Alexandru Odobescu.