ISTORICUL ŞCOLII LOPĂTĂRENE

              Anul 1838 are o semnificaţie deosebită pentru afirmarea spirituală a satului Lopătari, deoarece în acest an se înfiinţează prima şcoală sătească de aici. Este chiar anul de început al noilor aşezăminte de învăţătură pentru majoritatea satelor din Plaiul Slănic. Un document oficial cu caracter statistic întocmit în anul 1840 ne atestă funcţionarea şcolii de aici înca din 1838, iar ca învăţător funcţiona în 1840, Nicolae Tănase. - Ion Dedu si alţii: Mănăstirea- cetate de la Vintilă Vodă şi vechiul Plai al Slănicului. Editura Scrisul Prahovean-Cerasu. Din acest citat rezultă că începutul învăţământului în comuna Lopătari s-a realizat cam în aceeaşi perioadă în majoritatea satelor din vechiul Plai al Slănicului. Lopătărenii nu au fost deloc mai prejos decât cei din comunele învecinate în ceea ce priveşte interesul pentru învătătura făcută într-un cadru organizat. şcoala era probabil găzduită de un local improvizat sau pus la dispoziţie de un gospodar al satului, iar învăţătorul era plătit de obşte. Situaţia aceasta s-a menţinut până la reforma din anul 1864, când învaţământul românesc va fi organizat ca instituţie de catre stat. Nu se cunoaşte data când s-a înfăptuit primul local de şcoala de catre stat, dar sătenii au păstrat vechiul obicei de a pune mână de la mână şi a construit cu forţe proprii un local destinat acestui scop. învăţătorii care funcţionau în acesta şcoală au fost pregătiţi de către şcoala Normală Preparandistă din Buzău înfiinţată în anul 1838. Cursanţii aveau dreptul sa predea încă din primul an de studiu, iar atestatul a fost primit de către primii elevi mult mai târziu după absolvirea acestei şcoli. şcoala din Lopătari a funcţionat pâna în anul 1864 cu o singură întrerupere în intervalul 1848-1858. Această perioadă de întrerupere este semnalata de catre profesorii P. Carapetru şi Mircea Albu intr-o publicaţie cu caracter local în anul 1978, dar nu specifică nici o sursă documentară. Oricum, şcoala din Lopătari funcţiona şi în perioada mai vitregă dintre anii 1858-1964, când în întregul Plai mai funcţionau numai 7 şcoli în cele 19 sate. Odată cu reforma iniţiată de Cuza şcoala din Lopătari ca instituţie publică s-a dezvoltat necontenit şi a trecut prin aceeaşi evoluţie ca întreg învăţământul românesc până în zilele noastre. S-a format o adevarata reţea şcolară în toate satele mai importante ale comunei, care se menţine în linii generale si astăzi şi s-a trecut la învăţământul gimnazial inca din anul 1950. Din anul 1992 la şcoala de centru Lopătari a luat fiinţă şi şcoala complementară de ucenici cu calificările lenjer-fete si dulgher-baieţi care ,apoi, s-a transformat în şcoala de arte si meserii începând cu anul şcolar 2003-2004 cu calificările confecţioner produse textile-fete si lucrător in tâmplărie-baieţi. Din anul şcolar 2011-2012 în urma unei autorizări ARACIP, s-a aprobat înfinţarea pe cele două profile, câte o clasă de liceu cu calificările Tenician designer vestimentar şi Tehnician proiectant produse finite din lemn. In anul 2015 s-a reluat procedura de autorizare pe două profile: unul nou - Turism şi alimentaţie cu calificarea Tehnician în turism şi deasemenea Fabricarea produselor din lemn cu calificarea Tehnician în prelucrarea lemnului. In anul şcolar 2019-2020 în cadrul şcolii noastre funcţionează două clase învăţământ profesional cu calificarea Tâmplar universal ,respective, a IX-a şi a XI-a. O clasă de liceu, a X-a cu calificarea Tehnician în turism şi o altă clasă de liceu, a XII-a, cu calificarea Tehnician designer vestimentar. .

MISIUNEA ŞCOLII

       Misiunea este raţiunea de a fi a unei şcoli. Misiunea şcolii noastre derivă din nevoile de educaţie identificate la nivelul societăţii si a comunitaţii si vizeaza următoarele aspecte: Misiunea de a oferi o educaţie echitabilă şi de calitate copiilor, de a fi deschisă spre a le oferi sanse egale de dezvoltare personală si profesională. împreună cu comunitatea locală le asigurăm elevilor condiţii de învăţare, le dezvoltăm competenţe si le formăm atitudinile necesare integrării şi adaptării la schimbări într-o societate democratică care pune accentul pe iniţiative, pe capacitatea de asumare a răspunderii şi pe respectarea legilor ei. şcoala noastră asigură fiecărui elev condiţiile necesare pentru o dezvoltare bună, completă şi utilă, în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi întelegerea între copiii de origine socio-culturală diferită. şcoala, prin activitatile instructiv-educative pe care le desfasoară, asigură înzestrarea elevilor cu acele cunoştinte, capacităţi şi atitudini care să stimuleze şi să uşureze raportarea afectivă creativă la mediul social şi cultural. Cadrele didactice ale şcolii işi asumă un rol important în consilierea elevilor, în parteneriatul educaţional, în coordonarea activităţilor extraşcolare, astfel încât să li se insufle elevilor siguranţa de sine, spiritul de echipă dar şi simţul autonomiei, iar la sfârşitul studiilor, să fie capabili să depăşească obstacolele şi să-si afirme personalitatea în orice competiţie viitoare. şcoala, ca parte a comunităţii, caută să fie atentă la nevoile şi aşteptările acesteia, să-şi stabilească scopurile, obiectivele, strategiile şi prin raportarea la acestea. Cadrele didactice, elevii, autorităţtile locale, părinţii, vor asigura un climat de muncă şi învăţare stimulativ, centrat pe elev, având ca finalitate pregătirea acestuia pentru societatea viitorului. Coordonatele pe care şcoala se înscrie sunt corectitudinea, compeţenta, exigenţa, transparenţa şi respectul.

Fotografii din şcoală

Contact

Adresa: Comuna Lopâtari, judeţul Buzâu, România
Telefon: 0238/704 080
FAX: 0238/704 080
E-mail: scoala_lopatari@yahoo.com